Skip Navigation

Τομέας Γ’ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων»

Πώς η MetLife σού προσφέρει μία σίγουρη και σταθερή καριέρα

Επαγγελματικές Τεχνικές Πωλήσεων – Η Διερεύνηση των Ασφαλιστικών Αναγκών στον κύκλο της πώλησης

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ              

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:

 • Ενδυναμώσουν τη μεθοδολογία της ανάλυσης των ασφαλιστικών αναγκών του υποψήφιου πελάτη,
 • Ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στην αποτελεσματική επικοινωνία με τον υποψήφιο πελάτη, στη διαχείριση της συζήτησης, στην αποτελεσματική ακρόαση,
 • Ενδυναμώσουν περαιτέρω την πίστη τους στην αξία του ρόλου και της αποστολής τους ως επαγγελματίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το σεμινάριο διεξάγεται με τη μέθοδο e-learning. Η εκπαιδευτική αυτή μέθοδος, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα:

 • να έχει στη διάθεσή του το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστεί
 • να επαναλάβει το μάθημα ή μέρος αυτού όσες φορές επιθυμεί
 • να έχει πρόσβαση σε ένα συνεχώς επικαιροποιημένο υλικό και
 • μέσω των ερωτήσεων και της ανατροφοδότησης που θα λάβει στις απαντήσεις του, να εμβαθύνει την κατανόησή του, 

Επιπλέον, υπάρχει στη διάθεσή του η απαραίτητη υποστήριξη από τον Υπεύθυνο Σεμιναρίου, σε ό,τι αφορά στην περιήγησή του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες/εργασίες που του ανατίθενται να ολοκληρώσει, την εκπαιδευτική ύλη και την ανάγκη επανάληψης της μελέτης συγκεκριμένων ενοτήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με στόχο την αποτελεσματική πρόσκτηση της γνώσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεωρία, σε συνδυασμό κειμένου και αφήγησης, ταυτόχρονα όμως εμπεριέχει και πρακτικές εφαρμογές, ώστε να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διαδικασία μελέτης ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση.

Είναι δομημένο με στοιχεία και ασκήσεις διαδραστικού χαρακτήρα, δραματοποιήσεις, ερωτήσεις κατανόησης με παροχή ταυτόχρονης ανατροφοδότησης και  αξιολογήσεις (τεστ) ενώ είναι εμπλουτισμένα με αναλύσεις και σχόλια εκπαιδευτών σε κύρια σημεία της ύλης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, πριν την παρακολούθηση του μαθήματος,  τεστ αυτοαξιολόγησης (pre study test) 10 ερωτήσεων και τεστ προσομοίωσης της τελικής δοκιμασίας κατανόησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Εισαγωγή

 • Περιγραφή Μαθήματος
 • Κανονισμός Παρακολούθησης

2. Τεστ Αυτοαξιολόγησης

3. Επαγγελματικές Τεχνικές Πωλήσεων - Η  Διερεύνηση των Ασφαλιστικών Αναγκών στον κύκλο της πώλησης

 • Ο ρόλος, η αποστολή και η αξία του επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
 • Η κατηγοριοποίηση των αναγκών και των πελατών βάσει του σταδίου ζωής στο οποίο βρίσκονται
 • Βασικές αρχές διεύρυνσης της αγοράς και αποτελεσματικής επικοινωνίας πριν τη συνάντηση διερεύνησης των ασφαλιστικών αναγκών
 • Η δομή της αποτελεσματικής συνάντησης διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών
  • Η δημιουργία ενός καλού κλίματος επικοινωνίας
  • Η ‘’Γέφυρα’’ που οδηγεί στον Προβληματισμό, τη Διερεύνηση και την Αξιολόγηση των ασφαλιστικών αναγκών
  • Βασικές αρχές του σταδίου του Προβληματισμού αναφορικά με τους ασφαλιστικούς κινδύνους
  • Βασικές αρχές διαχείρισης της συζήτησης στο στάδιο της  διερεύνησης των ασφαλιστικών αναγκών και καθορισμού των προτεραιοτήτων του πελάτη

4.Τεστ Προσομοίωσης

5. Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή της τελικής Δοκιμασίας (τεστ) Κατανόησης. 

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο και την τελική Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης, θα λαμβάνουν Βεβαίωση Περαίωσης. Στη Βεβαίωση, θα αναγράφονται ο κωδικός έγκρισης σεμιναρίου από την ΤτΕ, ο Τομέας επανεκπαίδευσης, ο τίτλος του σεμιναρίου και η διάρκειά του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 5 ωρών.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο, επικοινωνώντας με το τμήμα Learning και Development.

Εξεύρεση - Προσέγγιση Υποψηφίων Πελατών και Στοχευμένο Marketing

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ              

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:

 • Ενδυναμώσουν περαιτέρω τις επαγγελματικές τους τεχνικές, αναφορικά με τον εντοπισμό των αποτελεσματικότερων πηγών εξεύρεσης  υποψήφιων πελατών.
 • Ενδυναμώσουν την ικανότητα εντοπισμού των κατάλληλων υποψήφιων πελατών και διεύρυνσης της αγοράς τους
 • Ενισχύσουν την κατανόησή τους αναφορικά με την αξία και τα οφέλη του προγραμματισμού των εργασιών και της παρακολούθησης της προόδου σε σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει
 • Αναπτύξουν περαιτέρω τη δεξιότητα της προσέγγισης των υποψήφιων πελατών και της διαχείρισης των αντιρρήσεων
 • Ενδυναμώσουν τη μεθοδολογία στην ανάλυση της δυναμικής των στοχευμένων αγορών και στη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής Marketing

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το σεμινάριο θα διεξάγεται με τη μέθοδο e-learning.

Η εκπαιδευτική αυτή μέθοδος, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα.  Στο περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει ο χρήστης έχει τη δυνατότητα:

 • να έχει στη διάθεσή του το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστεί,
 • να επαναλάβει το μάθημα ή μέρος αυτού όσες φορές επιθυμεί,
 • να έχει πρόσβαση σε ένα συνεχώς επικαιροποιημένο υλικό και
 • μέσω των ερωτήσεων και της ανατροφοδότησης που θα λάβει στις απαντήσεις του, να εμβαθύνει την κατανόησή του. 

Επιπλέον, υπάρχει στη διάθεσή του η απαραίτητη υποστήριξη από τον Υπεύθυνο Σεμιναρίου, σε ό,τι αφορά την περιήγησή του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες/εργασίες που του ανατίθενται να ολοκληρώσει, την εκπαιδευτική ύλη και την ανάγκη επανάληψης της  μελέτης  συγκεκριμένων ενοτήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με στόχο την αποτελεσματική πρόσκτηση της γνώσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει  τη θεωρία, τη θεωρία σε συνδυασμό κειμένου και αφήγησης, ταυτόχρονα όμως εμπεριέχουν και πρακτικές εφαρμογές, ώστε να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διαδικασία μελέτης ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση.

Είναι δομημένα με στοιχεία και ασκήσεις διαδραστικού χαρακτήρα, δραματοποιήσεις, ερωτήσεις κατανόησης με παροχή ταυτόχρονης ανατροφοδότησης και αξιολογήσεις (τεστ) ενώ είναι εμπλουτισμένα με αναλύσεις και σχόλια εκπαιδευτών σε κύρια σημεία της ύλης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, πριν την παρακολούθηση του μαθήματος,  τεστ αυτοαξιολόγησης (pre study test) 10 ερωτήσεων και τεστ προσομοίωσης της τελικής δοκιμασίας κατανόησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εξεύρεση Υποψήφιων Πελατών.
 • Προσέγγιση Υποψήφιων Πελατών.
 • Στοχευμένο Marketing.

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή της τελικής Δοκιμασίας (τεστ) Κατανόησης.

Θα χορηγείται από την MetLife, Βεβαίωση Περαίωσης του σεμιναρίου στους συμμετέχοντες  οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σεμινάριο και την τελική Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης. Στη Βεβαίωση, θα αναγράφονται ο κωδικός έγκρισης σεμιναρίου  από την ΤτΕ, ο Τομέας επανεκπαίδευσης, ο τίτλος του σεμιναρίου και η διάρκειά του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 10 ωρών και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο e-Learning

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο σεμινάριο, επικοινωνείτε με το Learning και Development.

Επαγγελματικές Τεχνικές Πωλήσεων – Η Παρουσίαση των Λύσεων και το Κλείσιμο στον κύκλο της Πώλησης

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ              

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:

 • Ενδυναμώσουν τη μεθοδολογία στη διαδικασία της παρουσίασης της κατάλληλης λύσης για τον υποψήφιο πελάτη σε συνέχεια της ανάλυσης των ασφαλιστικών του αναγκών του
 • Ενδυναμώσουν τη μεθοδολογία στη διαδικασία της λήψης δέσμευσης κατά την επικοινωνία τους με τους υποψήφιους πελάτες, όταν η απόκτηση της προτεινόμενης λύσης, έχει συμφωνηθεί,  ότι εξυπηρετεί το συμφέρον του πελάτη
 • Ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στην αποτελεσματική επικοινωνία με τον υποψήφιο πελάτη, στη διαχείριση της συζήτησης, στην αποτελεσματική ακρόαση, στο χειρισμό των αντιρρήσεων
 • Ενδυναμώσουν περαιτέρω την πίστη τους στην αξία του ρόλου και της αποστολής τους ως επαγγελματίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
 • Διευρύνουν § την αντίληψή τους στα θέματα της επιρροής και της διαπραγμάτευσης, εισάγει  θέματα των αρχών, τακτικών και μεθοδολογίας, όπως αυτά περιγράφονται στις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς και αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και σε περιπτώσεις διεθνών διαπραγματεύσεων.

Το σεμινάριο διεξάγεται με τη μέθοδο e-learning. Η εκπαιδευτική αυτή μέθοδος, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα:

 • να έχει στη διάθεσή του το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστεί.
 • να επαναλάβει το μάθημα ή μέρος αυτού όσες φορές επιθυμεί.
 • να έχει πρόσβαση σε ένα συνεχώς επικαιροποιημένο υλικό και
 • μέσω των ερωτήσεων και της ανατροφοδότησης που θα λάβει στις απαντήσεις του, να εμβαθύνει την κατανόησή του. 

Επιπλέον, υπάρχει στη διάθεσή του η απαραίτητη υποστήριξη από τον Υπεύθυνο Σεμιναρίου, σε ό,τι αφορά την περιήγησή του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες/εργασίες που του ανατίθενται να ολοκληρώσει, την εκπαιδευτική ύλη και την ανάγκη επανάληψης της  μελέτης  συγκεκριμένων ενοτήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με στόχο την αποτελεσματική πρόσκτηση της γνώσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεωρία, σε συνδυασμό κειμένου και αφήγησης, ταυτόχρονα όμως εμπεριέχει και πρακτικές εφαρμογές, ώστε να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διαδικασία μελέτης ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση.

Είναι δομημένο με στοιχεία και ασκήσεις διαδραστικού χαρακτήρα, δραματοποιήσεις, ερωτήσεις κατανόησης με παροχή ταυτόχρονης ανατροφοδότησης και  αξιολογήσεις (τεστ) ενώ είναι εμπλουτισμένα με αναλύσεις και σχόλια εκπαιδευτών σε κύρια σημεία της ύλης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, πριν την παρακολούθηση του μαθήματος, τεστ αυτοαξιολόγησης (pre study test) 10 ερωτήσεων και τεστ προσομοίωσης της τελικής δοκιμασίας κατανόησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1.    Εισαγωγή

 • Περιγραφή Μαθήματος
 • Κανονισμός Παρακολούθησης
 • Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2.    Επαγγελματικές Τεχνικές Πωλήσεων - Η Παρουσίαση των Λύσεων και το Κλείσιμο στον κύκλο της Πώλησης

 • Γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα
 • Ο ρόλος, η αποστολή και η αξία του επαγγελματία Ασφαλιστικού. Διαμεσολαβητή
 • Τα αγοραστικά κίνητρα των πελατών
 • Η έννοια του βιοτικού επιπέδου και της ικανότητας δημιουργίας εισοδήματος
 • Η αξία της λήψης και της επεξεργασίας των πληροφοριών στο σχεδιασμό της προτεινόμενης Λύσης
 • Οι 4 στόχοι κατά την παρουσίαση της Λύσης
 • Η Διαχείριση των ερωτήσεων, των τοποθετήσεων και των αντιρρήσεων
 • Τεχνικές εξασφάλισης της δέσμευσης
 • Η αξία της ποιότητας και της ποσότητας της Δραστηριότητας  στην επίτευξη των πωλήσεων
 • Εργαλεία Προγραμματισμού και Παρακολούθησης της Δραστηριότητας των πωλήσεων.

3.    Εισαγωγή στις έννοιες της Επιρροής και της Διαπραγμάτευσης

 • Ορισμοί
 • Διαδικασία και Φάσεις διαπραγματεύσεων
 • Στάδια Διαπραγμάτευσης
 • Τι χαρακτηρίζει μία καλή συμφωνία
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της διαπραγμάτευσης
 • Διαδικασία δύο κατευθύνσεων
 • Μορφές Διαπραγματεύσεων
  • Win/Lose
  • Win/Win
 • Πότε αυξάνονται οι πιθανότητες για μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση
 • Μύθοι και Λάθη στις διαπραγματεύσεις
 • Παραχωρήσεις

4.    Τεστ Προσομοίωσης

5.    Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή της τελικής Δοκιμασίας (τεστ) Κατανόησης. 

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο και την τελική Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης, θα λαμβάνουν Βεβαίωση Περαίωσης. Στη Βεβαίωση, θα αναγράφονται ο κωδικός έγκρισης σεμιναρίου από την ΤτΕ, ο Τομέας επανεκπαίδευσης, ο τίτλος του σεμιναρίου και η διάρκειά του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 5 ωρών.

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο, επικοινωνώντας με το τμήμα Learning και Development.

Σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Βρείτε περισσότερες πληροφορίας σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της MetLife