Εταιρικό Προφίλ

Ιστορία με μια ματιά

Η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 918601000, ιδρύθηκε το 1992 (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/98/04.02.92, ΦΕΚ 246Β/8.4.92), με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και από τότε παραμένει ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα με βάση το υπό διαχείριση ενεργητικό.

Η ασφαλιστική εταιρία MetLife Α.Ε.Α.Ζ., είναι ο βασικός μέτοχος της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ., με ποσοστό 90%, ενώ το υπόλοιπο 10% ανήκει στην Ν.Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Χ.ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ.

Η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαχειρίζεται 12 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως Χρηματαγοράς, Ομολογιακά, Μικτά, Μετοχικά, Fund of Funds, με ελληνικό όσο και διεθνή προσανατολισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών τους.  Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης, τα ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked της μητρικής MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

H MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ, στα 28 χρόνια λειτουργίας της, έχει να επιδείξει σημαντικές διακρίσεις για τις αποδόσεις και την κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και σε συνδυασμό με την πολύχρονη πείρα της και τη διεθνή τεχνογνωσία της μητρικής, πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά και τιμά την εμπιστοσύνη των μεριδιούχων της.

Εποπτεύουσα Αρχή : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διοικητικό Συμβούλιο και Διοίκηση

Κυριάκος Αποστολίδης

Κυριάκος Αποστολίδης

Πρόεδρος

Ελένη Παπαγγελοπούλου

Ελένη Παπαγγελοπούλου

Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

Ευστράτιος Πέτρου

Ευστράτιος Πέτρου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Αδαμαντιάδης

Νικόλαος Αδαμαντιάδης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Jessie Zhang

Jessie Zhang

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Αντωνιάδης

Βασίλειος Αντωνιάδης

Διευθυντής Επενδύσεων