Διάθεση Α/Κ

Διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η NN Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέτει τα αμοιβαία της κεφάλαια:

  • Μέσω του δικτύου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της NN Hellas II
  • Μέσω του δικτύου των συνεργατών της NN Hellas II
  • Στα κεντρικά της γραφεία