Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR)

Από τις 25 Μαίου 2018 είναι σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό κανονισμό, που εφαρμόζεται ταυτόχρονα, σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και έχει σαν στόχο να προστατέψει την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους προς αυτό και να εξασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών τους πληροφοριών.

Στη МеtLife, εδώ και 150 χρόνια, βασίζουμε τις σχέσεις με τους πελάτες μας, στη διαφάνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, ως προϋπόθεση μίας καλής και μακροχρόνιας συνεργασίας, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι ο νέος κανονισμός αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία οικοδόμησης μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης μαζί σας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η ΜеtLife έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό.  Παράλληλα, έχουμε ενημερώσει σχετικά όλους τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν και εκείνοι, στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη, η  τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και από εκείνους.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα δικαιώματα που έχετε αλλά και όλες τις δικές μας υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τον νέο Κανονισμό, έχουμε ετοιμάσει, για εσάς τη «Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, στα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουμε για την εξυπηρέτησή σας αλλά και σε έντυπη μορφή, αφού ανανεώσαμε όλες τις αιτήσεις, προτάσεις, φόρμες και άλλα έγγραφα, ηλεκτρονικά και έντυπα, που χρησιμοποιούμε στη συνεργασία μας.

Στο έγγραφο αυτό μπορείτε επίσης να δείτε διεξοδικά γιατί συλλέγουμε και τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, σε ποιες περιπτώσεις τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και πως διασφαλίζουμε το απόρρητο του χαρακτήρα τους.

Για οποιαδήποτε, περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, για όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του νέου κανονισμού και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την MetLife κ. Ελευθέριος Ντούφας στο τηλέφωνο 210- 8787000 ή/και στο е-mail στο: privacy@metlife.gr.

Για εμάς στη MetLife, η ιδιωτικότητα είναι πολύτιμη και αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα να εξασφαλίσουμε την προστασία της.

Κανονισμός προστασίας δεδομένων

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ

Κανονισμός προστασίας δεδομένων

Ανθρώπινο δυναμικό MetLife